CHILAI BETA

Thông Báo

Chilai Beta hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Vui lòng tham khảo qua các sản phẩm và liên hệ trực tiếp tới cửa hàng,
hoặc dùng chức năng chat có sẵn trên website để đặt hàng hay khi có thắc mắc cần được giải quyết.

CHILAI’S BEST-SELLERS

Những sản phẩm được ưa chuộng nhất tại ChiLai.
Phù hợp với nhiều gu thẩm mĩ và thiết kế căn nhà khác nhau.

Sofabed 202X

7.800.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại 5094

Kệ điện thoại 5094

3.250.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại 5061

Kệ điện thoại 5061

2.800.000,00 đ

Salon 315

47.250.000,00 đ

Salon 1161A

37.850.000,00 đ
Out of stock
Salon 8106

Salon 8106

53.150.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại T 007

Kệ điện thoại T 007

3.500.000,00 đ
Out of stock
Salon 2812

Salon 2812

41.400.000,00 đ

THIS MONTH’S STAFF PICKS

Sản phẩm mới và các xu hướng nội thất thịnh hành.
Được chọn lọc bởi các nhân viên tại ChiLai

Sofabed 202X

7.800.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại 5094

Kệ điện thoại 5094

3.250.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại 5061

Kệ điện thoại 5061

2.800.000,00 đ

Salon 315

47.250.000,00 đ

Salon 1161A

37.850.000,00 đ
Out of stock
Salon 8106

Salon 8106

53.150.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại T 007

Kệ điện thoại T 007

3.500.000,00 đ
Out of stock
Salon 2812

Salon 2812

41.400.000,00 đ

POPULAR PRODUCTS

Sản phẩm mới và các xu hướng nội thất thịnh hành.
Được chọn lọc bởi các nhân viên tại ChiLai

Sofabed 202X

7.800.000,00 đ
Out of stock
Tủ áo trắng đen 22

Tủ áo trắng đen 22

16.000.000,00 đ
Out of stock
Giường trắng đen 22

Giường trắng đen 22

10.050.000,00 đ
Out of stock
Tủ đầu giường 21

Tủ đầu giường 21

1.350.000,00 đ
Out of stock
Bàn phấn 21

Bàn phấn 21

6.150.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại 5094

Kệ điện thoại 5094

3.250.000,00 đ
Out of stock
Tủ áo 9803

Tủ áo 9803

13.500.000,00 đ
Out of stock
Tủ đầu giường 9803

Tủ đầu giường 9803

950.000,00 đ
Out of stock
Giường 9803

Giường 9803

14.800.000,00 đ
Out of stock
Bàn phấn 9803

Bàn phấn 9803

4.700.000,00 đ
Out of stock
Kệ điện thoại 5061

Kệ điện thoại 5061

2.800.000,00 đ
Out of stock
Giường gỗ 6008 nhạt

Giường gỗ 6008 nhạt

15.400.000,00 đ