30 Nguyen Van Troi, Ho Chi Minh, Viet Nam

Thứ Hai - Chủ Nhật, 8:00-21:00

Phòng ăn

Phòng ăn

Bàn ăn 17302

Bàn ăn 17302

10.300.000 đ
Bàn ăn 17303

Bàn ăn 17303

10.200.000 đ
Bàn ăn 505

Bàn ăn 505

15.400.000 đ
Bàn ăn 6256

Bàn ăn 6256

19.950.000 đ
Bàn ăn 6358

Bàn ăn 6358

10.250.000 đ
Bàn ăn 763

Bàn ăn 763

15.750.000 đ
Bàn ăn 803

Bàn ăn 803

8.450.000 đ
Bàn ăn A297

Bàn ăn A297

11.000.000 đ
Bàn ăn A339

Bàn ăn A339

9.700.000 đ
Bàn ăn B51

Bàn ăn B51

9.200.000 đ
BÀN ĂN BA-ML-AW1808

BÀN ĂN BA-ML-AW1808

12.700.000 đ
BÀN ĂN BA-ML-B31-2

BÀN ĂN BA-ML-B31-2

10.800.000 đ
Bàn ăn CT135

Bàn ăn CT135

8.500.000 đ
Bàn ăn CT179

Bàn ăn CT179

10.500.000 đ
Bàn ăn CT309

Bàn ăn CT309

13.000.000 đ
Bàn ăn CT310

Bàn ăn CT310

12.700.000 đ
Bàn ăn L-119

Bàn ăn L-119

19.000.000 đ
Bàn ăn T017

Bàn ăn T017

22.500.000 đ
Bàn ăn T07

Bàn ăn T07

10.800.000 đ
Bàn ăn T28

Bàn ăn T28

16.300.000 đ
Bàn ăn tròn QW40-49

Bàn ăn tròn QW40-49

23.600.000 đ
Sắp xếp theo