30 Nguyen Van Troi, Ho Chi Minh, Viet Nam

Thứ Hai - Chủ Nhật, 8:00-21:00

Phòng ăn

Phòng ăn

Bàn café CC301A trắng

Bàn café CC301A trắng

4.550.000 đ
Bàn Cafe J26

Bàn Cafe J26

1.900.000 đ
Sắp xếp theo