30 Nguyen Van Troi, Ho Chi Minh, Viet Nam

Thứ Hai - Chủ Nhật, 8:00-21:00

Phòng ăn

Phòng ăn

Ghế ăn 17302

Ghế ăn 17302

2.200.000 đ
Ghế ăn 17303

Ghế ăn 17303

2.200.000 đ
Ghế ăn 222

Ghế ăn 222

2.600.000 đ
Ghế ăn 2235

Ghế ăn 2235

3.100.000 đ
Ghế ăn 394

Ghế ăn 394

2.450.000 đ
Ghế ăn 608

Ghế ăn 608

3.750.000 đ
Ghế ăn 617

Ghế ăn 617

3.000.000 đ
Ghế ăn 721-2-BM

Ghế ăn 721-2-BM

2.600.000 đ
Ghế ăn 803

Ghế ăn 803

2.600.000 đ
Ghế ăn 903

Ghế ăn 903

2.950.000 đ
Ghế ăn 915-BM

Ghế ăn 915-BM

2.900.000 đ
Ghế ăn 959

Ghế ăn 959

2.100.000 đ
Ghế ăn A805-BM

Ghế ăn A805-BM

1.850.000 đ
Ghế ăn AC-1501

Ghế ăn AC-1501

4.800.000 đ
Ghế ăn AC-1801

Ghế ăn AC-1801

2.600.000 đ
Ghế ăn AY1008-BM

Ghế ăn AY1008-BM

1.850.000 đ
Ghế ăn B297

Ghế ăn B297

2.300.000 đ
Ghế ăn C-603

Ghế ăn C-603

3.350.000 đ
Ghế ăn C-902

Ghế ăn C-902

2.400.000 đ
Ghế ăn C780

Ghế ăn C780

2.700.000 đ
Ghế ăn CY-025

Ghế ăn CY-025

2.400.000 đ
Ghế ăn CY032

Ghế ăn CY032

2.450.000 đ
Ghế ăn CY125-BM

Ghế ăn CY125-BM

1.950.000 đ
Ghế ăn CY163

Ghế ăn CY163

2.900.000 đ
Ghế ăn E23 đen

Ghế ăn E23 đen

3.450.000 đ
Ghế ăn MC-25

Ghế ăn MC-25

2.500.000 đ
Ghế ăn Y01

Ghế ăn Y01

1.500.000 đ
Ghế ăn Y158-3

Ghế ăn Y158-3

1.800.000 đ
Sắp xếp theo