30 Nguyen Van Troi, Ho Chi Minh, Viet Nam

Thứ Hai - Chủ Nhật, 8:00-21:00

Bàn ăn B51
Bàn ăn B51
Bàn ăn B51

Bàn ăn B51

9.200.000 đ
Bàn ăn mặt kiếng 2 tầng, vân lượn sóng.
Bàn ăn B51
9.200.000 đ

Title
Bàn ăn B51

Bàn ăn B51
Đã thêm vào giỏ hàng Bàn ăn B51
Xem chi tiết sản phẩm