30 Nguyen Van Troi, Ho Chi Minh, Viet Nam

Thứ Hai - Chủ Nhật, 8:00-21:00

Bàn ăn CT309
Bàn ăn CT309
Bàn ăn CT309

Bàn ăn CT309

13.000.000 đ
Bàn mặt kiếng trắng, chân sắt xi đen cao cấp.
Bàn ăn CT309
13.000.000 đ

Title
Bàn ăn CT309

Bàn ăn CT309
Đã thêm vào giỏ hàng Bàn ăn CT309
Xem chi tiết sản phẩm