Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng
Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng
Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng
Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng

Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng

Mô tả ngắn

7,350,000₫

Mã sản phẩm: BN-GEN-A005/W

Tình trạng: Còn hàng

Số lượng:

Dài: 70 * Rộng: 70 * Cao: 50

Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng
Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng
Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng
Bàn salon gỗ Wenge kiếng A005 trắng
Bàn gỗ 2010-15
BN-QIX-2010-15/B
4,900,000₫
Bàn Salon 6014-22-1
BN-GUA-6014-22-1
8,400,000₫
Bàn Salon 75-003
BN-HOS-75-003
9,450,000₫
Bàn salon 828
BN-MIT-828
8,350,000₫
Bàn salon 840
BN-MIT-840
8,600,000₫
Bàn salon 852-2
BN-GUA-852-2
6,800,000₫
Bàn salon 9112
BN-WNJ-9112
8,600,000₫
Bàn salon A1200
BN-XIS-A-1200
10,150,000₫